نصب اولین SFA در معدن BOXITE آلومینیوم

پیرو معرفی تکنولوژی آنلاین آنالایزر شرکت ABB سوئیس  به استحضار می رساند: شرکت (specteraflow) (ABB)  سوئیس ، موفق به نصب و راه اندازی موفقیت آمیز اولین دستگاه آنلاین آنالایزر SFA …