نصب اولین SFA در معدن BOXITE آلومینیوم

پیرو معرفی تکنولوژی آنلاین آنالایزر شرکت ABB سوئیس  به استحضار می رساند:

شرکت (specteraflow) (ABB)  سوئیس ، موفق به نصب و راه اندازی موفقیت آمیز اولین دستگاه آنلاین آنالایزر SFA در کارخانه آلومینیوم Worsley Alumina استرالیا گردید .

سیستم SFA جهت بهینه سازی برداشت از معدن و نیز کنترل کیفی مقدار Gibbsite یا (kaolinite ) در سنگ بوکسیت که برای کنترل سیلیکای موجود در kaolinite محصول بسیار مهم است استفاده می شود .

لازم به ذکر است تکنولوژی NIR چه به صورت آزمایشگاهی و چه به صورت آنلاین تنها تکنولوژی قادر به اندازه گیری مشخصات شیمیایی سنگ بوکسیت می باشد .

مکان نصب مورد استفاده در این کارخانه مطابق شکل می باشد .

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با این شرکت تماس حاصل فرمایید .